ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

pkruculture@pkru.ac.th

Phone: ๐๗๖-๒๑๑๙๕๙

[ + อ่านข่าวทั้งหมด ]
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559

  ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต....

 • สำนักศิลปะฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ "60 ปีที่รัก"

  ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ปี 2559 "60 ปีที่รัก สุขใดไหนจะเท่าเรารักกัน" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต....

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “พระพุทธอุดมวัฒนมงคล”

  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลบูชาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริจาคเงินสร้างพระพุทธอุด....

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายงานผล "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดท่าเรือ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙....

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง

  ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยบาลัยฯ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง ในการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อศึกษางาน....

 • กลุ่มสง่าแผ่นดิน ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 1 กราบสักการะพระพุทธอุดมวัฒนมงคล

  ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มสง่าแผ่นดิน ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 1 ในการมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย กราบสักการะพระพุทธอุดมวัฒนมงคล และปลูกต้นไม้ "ต้นบารมี" ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เม....

 • พิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในคุณงามความดีของขุนเลิศโภคารักษ์ ที่มีต่อมหา....

[ + อ่านข่าวภายในประเทศทั้งหมด ]

กิจกรรม