ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

pkruculture@pkru.ac.th

Phone: ๐๗๖-๒๑๑๙๕๙

[ + อ่านข่าวทั้งหมด ]
 • สืบสานศิลปะป้องกันตัวมวยไทย

  เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์มลรักษ์ เลิศวิลัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เชิญอาจารย์สมจิตต์ พร้อมมูล และนายจิระพจน์ ไชยพงค์ มาเป็นวิทยากรในโครงการสืบสานศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ซึ่งเป็นการจัดอบรมศิลปะแม่ไม้....

 • โครงการสัมมนา “สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพ”

  เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสัมมนา “สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารแ....

 • อบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย

  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธร....

 • อบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะต่อเนื่อง (45 ปี ม.ราชภัฏภูเก็ต)

  วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะต่อเนื่องแก่ผู้สนใจรุ่นที่ 2 พร้อมจัดชุดการแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมสุดงดงาม จากโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี และโรงเรียนวัดเทพนิมิตร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี ....

 • ประมวลภาพกิจกรรมฉลองครบรอบ 45 ปี ม.ราชภัฏภูเก็ต ณ สำนักศิลปะฯ

  กิจกรรมฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ตได้จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์ดนตรีพื้นถิ่นอีสาน" โดย อาจารย์พรสวรรค์ พรดอนก่อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ค....

 • ยิ่งใหญ่!!! การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค

  ค่ำคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดชุดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค เหนือ-กลาง-อีสาน-ใต้ อย่างยิ่งใหญ่ การแสดงสุดตระการตา ได้แก่การแสดงรำกลองสะบัดชัย/สะล้อ ซอซึง จากวงมรดกไทยพังงา การแสดงโปงลาง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์การฬินธุ์ การแส....

 • สร้างประวัติศาสตร์ สำนักศิลปะจัดเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะยาวที่สุดในอาเซียน

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรม "เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ยาวที่สุดในอาเซียน ความยาม 290 เมตร" โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่า ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล เป็นประธานในพิธีเปิดการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะยาวที่สุดในอาเซียน พร้อม....

[ + อ่านข่าวภายในประเทศทั้งหมด ]

กิจกรรม