เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ 18 กลุ่มจังหวัด

  ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ....

 • โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นที่ ๑๗ (อันดามัน)

  เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นที่ ๑๗ (อันดามัน) ประกอบด้วย หน่วยอนุรักษ์....

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำหน่วยอนุรักษ์ฯ 27-28 พ.ย. 57

  ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเ....

 • ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์ฯ

  ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้า....

 • พิธีลอยเรือชาวเล (ชาวไทยใหม่)

  อาจารย์มลรักษ์ เลิศวิลัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีการลอยเรือของชาวเล (ชาวไทยใหม่) ณ บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีลุงผัน รักดี โตะโม เป็นผู้ประกอบพิธีลอยเรือ ความสำคัญของก....

 • ตามรอยสายน้ำประวัติศาสตร์ถลาง

  อาจารย์มลรักษ์ เลิศวิลัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายวรพร อรรคศรีวร ได้ร่วมสำรวจตามรอยสายน้ำประวัติศาสตร์ถลาง ร่วมกับนายพัฒน์ จันทร์แก้ว นายหรินทร์ สุขวัจน์ นายนิโรธ โชติช่วง ณ บริเวณคลองบางใหญ่ บ้านเคียน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗....

 • จำนวนหน้า
 • 1