ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหัวข้อ "ธ เสด็จ ณ ภูเก็ต" ในงานเทศกาลของดีเมืองภูเก็ต ประจำปี 2560 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน

 

H01

H02

H03

H04

H05

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม