โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ "ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต"

              วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนธมงคล และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักศิลปะฯ โดยมี ผศ.ดร ประภา กาหยี อธิการบดี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการเสวนานั้น ได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และคุณหรินทร์ สุขวัจน์ ร่วมการเสวนา ซึ่งหัวข้อในการเสวนานั้น ได้เสวนาถึง การตื่นตัวของชาวภูเก็ตในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก, มิติใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ใน 4 ปีข้างหน้า และ รูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน “มิวเซียมสำเภาภูเก็ต” ในส่วนของกิจกรรมเชิงปฏิบัติการได้สาธิตและชวนชิม “อาหารเจเพื่อสุขภาพ” โดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คือ อาหารพื้นเมืองภูเก็ต (จับฉ่าย,ราดหน้าเจ,ส้มตำภูเก็ตเจฯ) และอาหารเมนูใหม่ (ป๋อเปี๊ยะเจ,ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจ,น้ำตกเจ ซูชิเจฯ) นอกจากนี้ ยังมีการนำอาหารเจเพื่อสุขภาพ ไปสาธิตและชวนชิม ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย