ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช

              วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต