ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน