ขอเชิญร่วมโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต