ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมประจำจังหวัด

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมประจำจังหวัด

2

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด นำโดย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มรภ.ภูเก็ต