ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 17 อันดามัน

ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 17 อันดามัน

การประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 17 อันดามัน

 

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ

พร้อมด้วย ผศ.ปัทมาสน์ พิณนุกูล ร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด

กลุ่มที่ 17 อันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และตรัง) ผ่านระบบ Google Meet

 

โดยมีวาระเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนงานที่ 3

ว่าด้วยการเผยแพร่ความรู้เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ซึ่งภาคีหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่มที่ 17 อันดามัน ต้องเร่งดำเนินการให้ทันต่อระยะเวลาตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด

แต่ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงต้องร่วมกันหาข้อสรุป ถึงรูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม

ทั้งนี้ได้หารือถึงการดำเนินงานในแผนงานอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปด้วย

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

IMG 5502

 

 

IMG 5501

 

 

IMG 5505

 

 

IMG 5508

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------