ติดต่อ

ติดต่อ


ที่อยู่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

โทรศัพท์ : 076-523094-7 ต่อ 7200 หรือ 098-5150989

โทรสาร : 076-211778

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb: https://www.facebook.com/artculture.pkru

เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30
  • ปิดทุกวันหยุดราชการ