สืบสาน ศรัทธา และประเพณีตรุษจีนไหว้เจ้า นครสวรรค์-ภูเก็ต