"ปาเต๊ะ" เส้น สาย ลาย ศิลป์

"ปาเต๊ะ" เส้น สาย ลาย ศิลป์

"ปาเต๊ะ" เส้น สาย ลาย ศิลป์ : https://issuu.com/pkru_culture/docs/full_batik_fabric/s/53248

 

องค์ความรู้เทคนิคการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต