ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต : https://issuu.com/pkru_culture/docs/full_vegetarian_festival/s/54844

แผ่นพับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562