เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจังหวัดภูเก็ต และนายศิวพงษ์ ทองเจือ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

20171130 113624

20171129 170834

20171129 091942

20171129 092509 002

20171129 092520

20171129 100439

20171129 103806

20171129 105017

20171129 105028 013

20171129 133529

20171129 133534

20171129 133538

20171129 133540

20171129 174830

20171129 134859