สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมประจำจังหวัด นำโดย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา (ชั้น ๔) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มรภ.ภูเก็ต

 

2

 

3

 

4

 

6

 

5

 

7

 

8

 

9