คณะผู้บริหาร และบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าร่วมประชุม การจัดกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ ห้องประชุม อาคารคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

1

 

3