ผู้บริหาร​ และ​บุคลากร​ สำนัก​ศิลปะ​และวัฒนธร​รม​ ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมงาน​ #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ในวันอาทิตย์​ที่ 12 สิงหาคม​ ​2562 กับ วัฒนธรรมจังหวัด

4