เนื่องในโอกาสวัน​เฉลิม​พระชนมพรรษา
​ ๒๘​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒​ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ​ พระ​วิชรเกล้าเจ้า​อยู่​หัว
ขอพระองค์​ ทรงพระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน ด้วย​เกล้าด้วยกระหม่อม​ ข้าพระพุทธเจ้า
​คณะผู้บริหาร​ และ​บุคลากร​ สำนัก​ศิลปะ​และวัฒนธร​รม​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ภูเก็ต

2