"ระลึกถึง เป็นส่วนหนึ่งของการไม่ลืมกัน"
กิจกรรม "การแสดงมุทิตาสักการะ ขุนเลิศโภคารักษ์ 
ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ผู้ให้โอกาสทางการศึกษา 
ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วงเช้าในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

วนขนเลศ 62