สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต เปิดเวที ให้เยาวชนไทย โซนฝั่งอันดามันได้แสดงความรู้

ความสามารถด้านดนตรีไทยและเสียงเพลงไทยที่ไพเราะเสนาะหู

 

 “โครงการประกวดแข่งขัน ดนตรีไทย ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ”