สร้างวัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรม”

สร้างวัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรม”

PKRU ลุยสร้างวัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จับมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

 

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : PKRU ลุยสร้างวัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรม” - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

 

 

S 10576007

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น