กิจกรรมรดน้ำขอพร ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ

กิจกรรมรดน้ำขอพร ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ

ผศ.ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่อง ในเทศกาลวันสงกรานต์

 

 

 

306588

 

306589

 

306590

 

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น