งานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

งานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

 


ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 

DSC08191

 

DSC08220

 

DSC08226

 

DSC08309

 

DSC08453

 

DSC08456

 

DSC08488

 

DSC08489

 

DSC08491

 

 

ขอบพระคุณรูปภาพจาก สำนักศฺลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น