โครงการ Phuket & Cultural HUB @PKRU วันที่ 10 มีนาคม 2563

โครงการ Phuket & Cultural HUB @PKRU วันที่ 10 มีนาคม 2563

“เอกภาพจากความหลากหลาย คือพลัง สู่ความสำเร็จ”

โครงการ Phuket & Cultural HUB @PKRU : จุดเริ่มต้นของความหวัง ความเชื่อมโยงที่เป็นหนึ่ง

ความต่างที่เป็นอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของภูเก็ต จากผู้ปฏิบัติที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการนี้

ขอขอบคุณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากทุกที่

ที่มาร่วมกันเสวนา แลกเปลี่ยน แนวคิดการผลักดัน ไปสู่รูปแบบที่เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวต่อไป

 

87448929 1928823143917738 3492594871699505152 o

 

87484026 1928822820584437 1102550506116481024 o

 

87800645 1928823460584373 6174336304877142016 o

 

87836831 1928823040584415 1716422910354128896 o

 

 

88369600 1928823600584359 7232795733294841856 o

 

 

88241737 1928822900584429 2638072447684837376 o

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................