งานรำลึกวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ครบรอบ 49 ปี

งานรำลึกวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ครบรอบ 49 ปี

 
 
"ร่องรอยแห่งความทรงจำ 49 ปี จาก วิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต"
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดนิทรรศการ "ราชภัฏ 3 ยุค" บริเวณ
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครู (14 มิถุนายน) ทั้งนี้ภายในนิทรรศการยังมีกิจกรรมการเขียนความประทับใจต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอีกด้วย
 
นอกเหนือจากนิทรรศการ 49 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้ว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนทุกท่านที่มีภาพถ่ายเก่า
ไม่ว่าจะเป็น ภาพสถานที่ เหตุการณ์ หรือภาพบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏภูเก็ต หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในอดีตร่วมโพสต์ภาพแห่งความทรงจำและบรรยายเหตุการณ์หรือความประทับใจในเฟสบุ๊ตส์ พร้อมทั้งติดแฮชแท็ก #49thPKRU
โดยภาพและความประทับใจ 49 ภาพแรกที่ติดแฮชแท็ก #49thPKRU ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีของที่ระลึกมอบให้
ตั้งวันนี้จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
74165