พิธีเปิดนิทรรศการ "ราชภัฏ 3 ยุค"

พิธีเปิดนิทรรศการ "ราชภัฏ 3 ยุค"

 
 
ในวาระครบรอบ 49 ปี วิทยาลัยครูภูเก็ต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เกียรติมาเป็นประธานกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต
จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันผ่านนิทรรศการ "ราชภัฏ 3 ยุค"
เพื่อก้าวไปสู่ "กึ่งศตวรรษราชภัฏภูเก็ต" ไปพร้อมกัน
 
 
ในการนี้ขอขอบคุณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อนุเคราะห์ชุดนิทรรศการเพื่อนำมาจัดแสดงในครั้งนี้
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
วันสถาปนา 63 ๒๐๐๖๑๒ 0064
 
วันสถาปนา 63 ๒๐๐๖๑๒ 0060
 
 
วันสถาปนา 63 ๒๐๐๖๑๒ 0058
 
 
 
วันสถาปนา 63 ๒๐๐๖๑๒ 0052
 
 
 
วันสถาปนา 63 ๒๐๐๖๑๒ 0041
 
 
 
 
วันสถาปนา 63 ๒๐๐๖๑๒ 0037
 
 
 
 
วันสถาปนา 63 ๒๐๐๖๑๒ 0026
 
 
 
วันสถาปนา 63 ๒๐๐๖๑๒ 0022
 
 
 
วันสถาปนา 63 ๒๐๐๖๑๒ 0016
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------