องค์ความรู้เรื่องอาหาร "เรื่องเล่าอาหารถิ่นภูเก็ต" (ปีงบประมาณ 2564)

องค์ความรู้เรื่องอาหาร "เรื่องเล่าอาหารถิ่นภูเก็ต" (ปีงบประมาณ 2564)

องค์ความรู้ เรื่องเล่าอาหารถิ่นภูเก็ต
จัดทำโดย สาขาวิชาการจดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 โดยรายละเอียดสามารถศึกษาได้ทาง - 

 

Food story cover

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น