วีดิทัศน์ “พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพหุชนอันดามัน”

วีดิทัศน์ “พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพหุชนอันดามัน”

นิทรรศการและวีดิทัศน์ “พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพหุชนอันดามัน”

เนื่องในวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ปกคลิป

 

 

ลิ้งค์วีดิทัศน์ “พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพหุชนอันดามัน” :  

 

 

--------------------------------------------------------

 

 

 

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น