การจัดการความรู้ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การจัดนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม

การจัดการความรู้ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การจัดนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม

การจัดการความรู้

โดย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง การจัดนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม

 

link  :  https://drive.google.com/file/d/1JcsvZf8NW0K3Fkc6VRwTWFEenoU9YRoB/view?usp=drivesdk

 

20220926 115620 0000

 

 

 

‐----------------------

 

 

 

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น