พิธีไหว้มุทิตาสักการะ “ขุนเลิศโภคารักษ์” ปี 2562

พิธีไหว้มุทิตาสักการะ “ขุนเลิศโภคารักษ์” ปี 2562

พิธีไหว้มุทิตาสักการะ “ขุนเลิศโภคารักษ์” ปี 2562