การอบรมมารยาทไทย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

การอบรมมารยาทไทย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการอบรมมารยาทไทย ครั้งที่ 5

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในหมู่เยาวชน ให้อนุรักษ์ และสืบสานความเป็นไทย

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 9) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น